“כל הבתים שם היו עומדים בשורה ובית זה יצא חוץ לשורה. רחוק קצת מן הרחוב ועולים לשם במעלות של אבן. ואבן גדולה היתה לפני הבית ומעין גינה קטנה היתה מאחורי הבית ומשם מזדקף כמין הר ומאחוריו סוף העולם.” (ש”י עגנון – “אורח נטה ללון” – תיאור בוצ’אץ’, עיירת הולדתו.)
טיול מסדרת "בעקבות הסופרים היהודים" המתחקה אחר עולם החיים והספרות היהודית. זוהי חוויה מיוחדת במינה הנפרשת על פני שמונה ימים, במהלכם נבקר במקומות בעלי חשיבות היסטורית וספרותית לעם ישראל. בטיול זה העולם הספרותי והעולם הגשמי נשזרים יחד – ש"י עגנון תיאר את בוצ'אץ' בפרטי פרטים בכתביו, כך שניתן לסייר בעיר ולעיין בספר כבמדריך טיולים לכל דבר. זה מתאפשר הודות לעובדה שהשטעטלים (העיירות היהודיות) כמעט ולא השתנו במאה השנים האחרונות. מלבד עיר מולדתו ופועלו של זוכה פרס הנובל לספרות ש"י עגנון, נסקור בהרחבה גם את מורשתם של אנשי הספר הידועים: שלום עליכם, זאב ז'בוטינסקי, אהרון אפלפלד וחיים נחמן ביאליק.

במהלך הטיול אנו מבקרים במקומות הבאים:
אודסה, אומן, ברשד, צ'רנוביץ (וסדיגורה שבשטחו), ויז'ניץ, קוסוב, קוטי, ויניצה, שרגורוד, קמניץ-פודולסקי, נמירוב, מחנה ההשמדה וקבר האחים בפצ'ורה, איוונו-פרנקיבסק, בוצ'אץ', מדז'יבוז', ברדיצ'ב וקייב.